Projector BenQ HT2550 Sketch Tutorial (with explanation caption + scanned file)

$1
$1
Neo Nguyen
1 rating

[Tiếng Việt bên dưới - Vietnamese below]

This video is a tutorial (with explanation caption) for sketching BenQ HT2550 Projector in 3-point perspective view.

Video resolution is 1080p60, which is smooth and clear, and you also get the finished sketch scanned at 300dpi.

I hope you enjoy it as much as I did!

[Tiếng Việt - Vietnamese]

Đây là video hướng dẫn (có caption diễn giải) để sketch Máy Chiếu BenQ HT2550 trong phối cảnh 3 điểm tụ.

Khi mua bạn sẽ nhận được một video FullHD 1080p60 và bản scan hình vẽ ở chất lượng 300dpi.

Tôi hi vọng bạn yêu thích video này!

<Nếu không có PayPal, bạn có thể dùng app YOLO trên iOS hoặc Android để tạo Mastercard ảo, sau đó dùng thẻ đó để thanh toán>

  • You'll get a downloadable FullHD tutorial video & scanned sketch.

  • You'll get a downloadable FullHD tutorial video & scanned sketch.

Ratings

5.0
(1 rating)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
Powered by

Checkout

Projector BenQ HT2550 Sketch Tutorial (with explanation caption + scanned file)

Enter your info to complete your purchase

Card

or pay with
You'll be charged US$1.